Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 18:19:12

Poprawka 78

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3