Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 18:18:03

Poprawka 70, 71

Za: 1 Przeciw: 95 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3