Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 18:16:05

Poprawka 67

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3