Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 18:15:08

Poprawka 65

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2