Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 18:12:02

Poprawka 56

Za: 50 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3