Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 18:11:05

Poprawka 53

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3