Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 18:10:37

Poprawka 51, 52

Za: 96 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3