Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 18:09:24

Poprawka 34

Za: 49 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 4