Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 18:08:43

Poprawka 33

Za: 50 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4