Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 18:08:02

Poprawka 31, 32

Za: 50 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4