Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 18:07:16

Poprawka 29

Za: 53 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3