Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 18:06:44

Poprawka 28, 30

Za: 96 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2