Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 18:05:47

Poprawka 26

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2