Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 18:04:25

Poprawka 24

Za: 51 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4