Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 18:02:41

Poprawka 17, 18, 20

Za: 6 Przeciw: 66 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 3