Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 18:00:49

Poprawka 11, 16, 36, 43, 54, 58

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2