Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 17:58:46

Poprawka 5

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3