Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 17:58:17

Poprawka 3, 4, 8, 15, 21, 38, 42, 75, 76

Za: 52 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1