Narzędzia:

Dnia 01-07-2020 godz. 11:23:53

Za: 50 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3