Narzędzia:

Dnia 01-07-2020 godz. 11:07:33

Za: 51 Przeciw: 9 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 12