Narzędzia:

Dnia 17-06-2020 godz. 13:20:41

Za: 51 Przeciw: 10 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 8