Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Prezydencją Wspólnoty Demokracji w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji, podpisanej w dniu 9 lipca 2012 r. w Ułan Bator

Dnia 30-11-2012 godz. 16:13:28

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21