Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-11-2012 godz. 16:11:27

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 52 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20