Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-11-2012 godz. 16:10:27

Poprawka 5

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21