Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-11-2012 godz. 16:10:04

Poprawka 4

Za: 29 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 20