Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-11-2012 godz. 16:09:35

Poprawka 3

Za: 28 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21