Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-11-2012 godz. 16:08:46

Poprawka 1

Za: 4 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 20