Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Dnia 30-11-2012 godz. 16:07:06

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 51 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19