Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-11-2012 godz. 16:04:21

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 60 Przeciw: 18 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 19