Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody

Dnia 30-11-2012 godz. 16:02:35

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 80 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19