Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dnia 30-11-2012 godz. 16:00:34

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19