Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Dnia 30-11-2012 godz. 15:59:38

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 52 Przeciw: 9 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 19