Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Dnia 30-11-2012 godz. 15:58:57

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 26 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 19