Narzędzia:

Ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

Dnia 30-11-2012 godz. 15:55:49

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 66 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 15 Nie głosowało: 19