Narzędzia:

Ustawa o nasiennictwie

Dnia 30-11-2012 godz. 15:54:39

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 50 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19