Narzędzia:

Ustawa o nasiennictwie

Dnia 30-11-2012 godz. 15:54:01

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 28 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19