Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-11-2012 godz. 15:45:22

Poprawka 1, 3

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21