Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-11-2012 godz. 15:43:18

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 55 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19