Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-11-2012 godz. 15:42:19

Poprawka 10-12, 14

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19