Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-11-2012 godz. 15:40:35

Poprawka 4

Za: 28 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20