Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-11-2012 godz. 15:39:40

Poprawka 2

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23