Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-11-2012 godz. 15:39:22

Poprawka 1

Za: 27 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20