Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 04-06-2020 godz. 00:24:18

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 50 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 48