Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 04-06-2020 godz. 00:23:41

Poprawka 2

Za: 6 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 44