Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dnia 04-06-2020 godz. 00:18:14

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4