Narzędzia:

Drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dnia 04-06-2020 godz. 00:16:57

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 50 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4