Narzędzia:

Drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dnia 04-06-2020 godz. 00:15:38

Poprawka 7

Za: 50 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 45 Nie głosowało: 4