Narzędzia:

Drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dnia 04-06-2020 godz. 00:15:06

Poprawka 6

Za: 50 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 43 Nie głosowało: 4