Narzędzia:

Drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dnia 04-06-2020 godz. 00:13:49

Poprawka 2

Za: 49 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4