Narzędzia:

Drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dnia 04-06-2020 godz. 00:13:14

Poprawka 1

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4